Oświadczenie o Prywatności

Wstęp

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej https://lekarze.me pod patronatem Golden Medical Media. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników i ich dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Golden Medical Media, e-mail: [biuro@goldenmedicalmedia.pl].

Jakie dane osobowe zbieramy

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Dane dotyczące przeglądarki i urządzenia
 • Informacje zawarte w plikach cookies
 • Inne dane podane dobrowolnie przez użytkowników w formularzach jeśli są dostępnych na stronie.

Jak zbieramy dane osobowe

Dane osobowe użytkowników zbieramy poprzez:

 • Formularze kontaktowe
 • Pliki cookies
 • Analitykę strony

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług dostępnych na stronie
 • Kontakt z użytkownikami
 • Obsługa zapytań i zgłoszeń użytkowników
 • Przeprowadzanie analiz i statystyk w celu poprawy funkcjonalności strony
 • Marketing bezpośredni (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (np. dostawcom usług IT)
 • Organom ścigania, sądom i innym organom państwowym, jeśli wymaga tego prawo

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [biuro@goldenmedicalmedia.pl].

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, modyfikacją lub zniszczeniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Zmiany w Oświadczeniu o Prywatności

Możemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub obowiązujących przepisach. Zachęcamy do regularnego przeglądania tej strony, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [biuro@goldenmedicalmedia.pl].